chiều ngày 5/9/2022, sau khi tổ chức thành công lễ Khai giảng "Ngày hội đến trường của bé" bộ phận chuyên môn đã tổ chức triển khai hướng dẫn giáo viên trong toàn trường xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường và nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: và Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ khối lớp.

chiều ngày 5/9/2022, sau khi tổ chức thành công lễ Khai giảng "Ngày hội đến trường của bé" bộ phận chuyên môn đã tổ chức triển khai hướng dẫn giáo viên trong toàn trường xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường và nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: và Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ khối lớp.

Hướng dẫn nội dung là đồng chí Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Luyến

Trong cùng buổi tập huấn đồng chí Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mai Hương triển khai hướng dẫn nội dung: "Bồi dưỡng năng lực giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ trong cơ sở GDMN" và nội dung "Hướng dẫn nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ em mầm non". cùng với nội dung "Phương pháp giáo dục tiên tiến" cho giáo viên trong toàn trường.

Sau buổi tập huấn giáo viên trong toàn trường nắm được việc xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của khối lớp mình phụ trách. 

cùng với đó năm rõ nội dung nâng cao năng lực giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ;  Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ; và nắm được nội dung của các phương pháp giáo dục tiên tiến hiện nay.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

                                                                                  Đ/C: Nguyễn Mai Hương triển khai buổi tập huấn

                                                                                                   Giáo viên phát biểu thảo luận

                                                                                                  Giáo viên phát biểu thảo luận