Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Trường mầm non số 1 Hóa Thượng đã tiến hành tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2020- 2021”. Hội thi được tổ chức từ  ngày 19-24 tháng 11 năm 2020.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng trong năm học. Với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học. Thông qua hội thi, nhà trường khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên mầm non tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời căn cứ vào thực tế để đánh giá thực trạng của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.

          Hội thi gồm 02 nội dung:

+ Phần thi thuyết trình. Mỗi giáo viên trình bày một biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian 20p.

+ Phần thi thực hành, giáo viên giảng dạy 01 tiết trong chương trình do giáo viên bốc thăm đề tài, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại;

Qua hội thi: 

Đội ngũ giáo viên đã có sự chuẩn bị đầy đủ và tinh thần chuẩn bị cho hội thi rất cao. Chất lượng bài giảng năm học này cũng được ghi nhận qua kết quả thi của giáo viên. Một số giáo viên đã có sự sáng tạo, linh hoạt, đổi mới về hình thức tổ chức trong hoạt động phát huy tính tích cực của trẻ, trẻ được trải nghiệm, khám phá và đặc biệt được giáo dục kỹ năng tự phục vụ. Trong các hoạt động trẻ rất ngoan, có nếp, kỹ năng tự phục vụ của trẻ thực hiện các hoạt động cô đưa ra rất tốt. Kết quả thực hiện trên trẻ và sản phẩm của trẻ đẹp và thẩm mỹ hơn năm học trước.

Một số hình ảnh: