Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trong giáo dục mầm non.

Thành phần:

- Lãnh đạo; Chuyên viên phụ trách CMMN;

- Mỗi trường 02 CBQL; 03 Giáo viên cốt cán.

- Giảng viên: Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung

- Hướng dẫn tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trong giáo dục mầm non;

- Phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non;

- Dự thực hành 02 hoạt động Học tại lớp mẫu giáo 4-5 tuổi, mẫu giáo 5-6 tuổi và thăm quan môi trường giáo dục tại  trường mầm số 1 Hóa Thượng.

+ Cô: Lương Thị Huệ: MG 5-6 tuổi: Thể dục: Bò zic zắc qua 7 điểm

+ Cô: Nguyễn Thu Huyền: MG 4-5 tuổi: Văn học: Vè "Nhớ ơn"

Sau đây là một số hình ảnh :

 

 

100% học viên nắm được kiến thức, nội dung để áp dụng vào thực tế của lớp mình phụ trách. GV tự xây dựng được kế hoạch cụ thể cho mình sau đợt tập huấn.