Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và kế hoạch của trường mầm non số 1 Hóa Thượng. Thực hiện chuỗi hoạt động chào mừng ngày 20/10. Ngày 14,15 và 16/10, trường đã tổ chức thao giảng và chấm hồ sơ giáo viên.

 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và kế hoạch của trường mầm non số 1 Hóa Thượng. Thực hiện chuỗi hoạt động chào mừng ngày 20/10. Ngày 14,15 và 16/10, trường đã tổ chức thao giảng và chấm hồ sơ giáo viên. Với tổng số tiết thao giảng 24 tiết, 24 bộ hồ của giáo viên. Các tiết dạy thao giảng đã có sự đổi mới sáng tạo, giáo viên linh hoạt trong hoạt động, trẻ tích cực tham gia và đạt kết quả tốt.

 Đa số giáo viên tham gia dạy các tiết thao giảng nắm chắc nội dung, yêu cầu bài dạy, tác phong lên lớp nhẹ nhàng, tổ chức cho trẻ học động linh hoạt, nhằm mục đích lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ. Đây là một hoạt động bồi dưỡng thường xuyên trong nhà trường giúp giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao trình đchuyên môn nghiệp vụ. 

Sau buổi thao giảng, các đồng chí trong BGH đã góp ý, rút kinh nghiệm và đánh giá các hoạt động một cách thực tế. Buổi giao lưu kết thúc với nhiều điều hứa hẹn rằng các đồng chí giáo viên sẽ làm tốt, cố gắng hơn nữa trong các đợt thao giảng và các hoạt động giảng dạy hằng ngày.  

Dưới đây là một s hình ảnh trong các tiết thao giảng: