Ngày 03/8/2021 Phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ tổ chức tập huấn trực tuyến phần mềm quản lý nhà trường SMAS và sổ liên lạc điện tử EDU.ONE cho các trường trên địa bàn huyện.

Thực hiện kế hoạch số 245/KH-PGDĐT-CNTT và hướng dẫn tại công văn số 280/PGDĐT-CNTT triển khai chương trình chuyển đổi số ngành giáo dục huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 03/8/2021 Phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ tổ chức tập huấn trực tuyến phần mềm quản lý nhà trường SMAS và sổ liên lạc điện tử EDU.ONE cho các trường trên địa bàn huyện. Đúng 8h00 các thành viên đại diện bộ phận CTT  và các đ/c CB quản lý nhà trường đã chuẩn bị phương tiện máy tính có mạng Internet đầy đủ và tham gia lớp tập huấn theo đúng kế hoạch. 

Đ/cVũ Ngọc Hà chuyên viên CNTT phòng GD&ĐT Đồng Hỷ triển khai nội dung buổi tập huấn

 

Các đ/c CBQL và GV nhà trường đang tập huấn các phần mềm CNTT