Thực hiện Công văn số 2616/SGDĐT ngày 17/12/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên về việc Phối hợp khảo sát tình hình phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

Thực hiện Công văn số 2616/SGDĐT ngày 17/12/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên về việc Phối hợp khảo sát  “Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chiều ngày 23/12/2020 trường MN Số 1 Hóa Thượng đón tiếp đoàn công tác về làm việc tại trường. Thành phần gồm có:

+ Viện khoa học Giáo dục Việt Nam.

+ Chuyên viên mầm non Sở GD&ĐT Thái Nguyên; chuyên Phòng GD & ĐT Đồng Hỷ.

+ Đ/c Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Thượng phụ trách khối văn hóa xã hội

Và các đồng chí CBQL, giáo viên trường mầm non Số 1 Hóa Thượng.

          Nội dung: Khảo sát về việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020

          + Thông tin nhà trường; thực trạng phát triển giáo dục 2011-2020; dạy học trong bối cảnh Covid; định hướng giải pháp chiến lược 2021-2030.

          + Phương pháp: phiếu hỏi, tọa đàm. Thu thập số liệu, báo cáo.                     

Sau đây là một số hình ảnh: